Eskilstuna i tvist om förorening

Eskilstuna kommun och företaget SB International har hamnat på kollisionskurs om förorenad mark i närheten av Stålforsbron.
När företaget grävdes i området uppäcktes att marken var förorenad. När kommunen krävde att företaget skulle förhindra att miljögifter spreds till ån, så täckte företaget jorden, men inte tillräckligt, enligt miljökontoret. Företaget överklagade då till Länsstyrelsen och senare till Miljödomstolen som nu ska avgöra tvisten.