Personal dålig på brandsäkerhet

Antalet anmärkningar på brandsäkerheten i på krogar, diskotek och andra offentliga lokaler har ökat i Eskilstuna efter diskoteksbranden i Göteborg för snart tre år sedan.
Även attityden till säkerhet har förändrats till det bättre, men fortfarande finns det brister, framför allt när det gäller personalens utbildning. Det anser Räddningstjänsterna runt om i länet. -Främst beror detta på den höga personalomsättningen inom restaurangbranschen, enligt John Johansson brandinspektör i Nyköping. Det är innehavarna av diskoteken som har ansvaret för att personalen får säkerhetsutbildning.