Hushållen stora miljöbovar

Höga miljökrav på industrin har lett till att det numera är hushållen som står för den största miljöförstöringen. Det visar en studie som gjorts på länsstyrelsen i Jönköping på uppdrag av Naturvårdsverket.
Pilotstudien är utförd på ett nytt sätt. I stället för att gå ut i naturen och mäta upp kemiska ämnen i ett vattendrag till exempel har Henrik Blanck, som gjort studien, tittat på vilka produkter som används i samhället, vem som använder dem och vilka effekter det får på miljön. Och det är hushållens diskande, tvättande och bilåkande som släpper ut farliga ämnen i miljön. I samma takt som industrin fått reningskrav och återvinningskrav har hushållen ökat sin konsumtion av varor och tjänster. Henrik Blanck säger till nyheterna att det är lätt för hushållen att minska utsläppen, genom att minska bilkörningen, låta bli att överdosera tvätt- och diskmedel och genom att köpa miljömärkta produkter.