Vägproblem återstår

Fortfarande råder det stora problem med framkomligheten på många vägar som har översvämmats eller underminerats av regnet. Vägverket har åkt runt i går och inspekterat och börjat reparera , men tror att alla skador inte ens är upptäckta än. I Sundsvall är också ett 20 tal gator avstängda eller med begränsad framkomlighet pga skador. Exakt vilka vägar och gator som är avstängda kan du höra om du lyssnar vidare till Gomorgon och där rapporterar vi förstås också om gator och vägar som kan öppna igen.