Vägavstängningar - Senaste nytt

Förändringar från tidigare lista: väg 330 Indal-Bergeforsen ÖPPEN (begr.framkomlighet) väg 642 Sättna-Lövsätt (S om Kovland) ÖPPEN väg 524 Lillmörtsjöv.(S om Fränsta) ÖPPEN väg 969 Lungsjön-Ovanbon ÖPPEN väg 1069 Arnäsvall-Sunnansjö ÖPPEN väg 635 Strömnäs-V Högsjö ÖPPEN väg 854 vid Justerbacken (N om Lugnvik) ÖPPEN E14 (Bergsg-Högbergsv) Västergående körfält.STÄNGD