Norska flyktingfartyget bordat

Den australiska regeringen har beslutat att försöka driva igenom en lag för att tvinga bort den norska flyktingbåten från australiskt vatten. Invandrarminister Philip Ruddock säger att våld inte är uteslutet för att få bort fartyget med de drygt 400 båtflyktingarna.
Fartyget ligger kvar utanför Julön på australiskt vatten och de australiska soldater som bordat fartyget finns kvar ombord. Flertalet av de mer än 400 båtflyktingarna ombord på Tampa kommer från Afghanistan och är svårt medtagna enligt det norska rederiet.