Konst slängdes på tippen !

För knappt ett år sedan slängdes alla konstverk och allt annat material från Ateljéskolan i Lärbro på soptippen i Slite !
Bara de tavlor som gjorts av konstnären och läraren Harald Ahlman värderas till cirka 400 000 kronor. Skolan i Lärbro startades för elever som av någon anledning inte klarade den vanliga skolan - men pengarna räckte inte och skolan upphörde. Eftersom Gotlands kommun ansåg att skolan var övergiven tyckte man att det som fanns i lokalerna kunde slängas utan att lärare och elever tillfrågades. Enligt fastighetschefen i Slite Yngve Hult fanns inget annat än skräp i lokalerna. Men nu vill Harald Ahlman ha en uppgörelse med kommunen. Kommunalrådet Hans Klintbom säger att han har förståelse för Ahlmans synpunkter, men att frågan nu hanteras av kommunens försäkringsbolag.