Maxtaxan ger fler barn plats i förskolan

Sedan maxtaxan infördes 2003 har fler barn fått plats i förskolan och skillnaderna i avgifter mellan kommunerna har minskat, visar en utvärdering som Skolverket har gjort.

Fler barn till arbetslösa och föräldralediga går i förskolan i dag jämfört med för sju år sen. Det konstaterar Skolverket i en stor utvärdering av förskolereformen som lämnas till regeringen idag.

Reformerna som infördes 2001 och 2002 består av maxtaxan, gratis förskola för fyra- och femåringar tre timmar om dagen och skyldighet för kommunerna att erbjuda plats för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Reformen har gjort förskolan mer tillgänglig för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi men fler korttidsbarn i förskolan innebär också nya utmaningar, säger Johanna Fred, projektansvarig på Skolverket.

– De kommuner som fått många sådana barn får svårt att anpassa sin verksamhet efter det ökade trycket och det kan resultera i att barngrupper blir stora under vissa delar av dagen, säger Johanna Fred på Skolverket.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se