Långa köer hindrar dampdiagnoser

Långa köer gör att allt färre barn får remisser till damp och AdHd-utredningar. Det anser dampföreningen i Nyköping.
Antalet remisser har minskat i Sörmlands län - till och med augusti i år har har barnhabiliteringen i Sörmland tagit emot 24 remisser som gäller utredningar om damp och AdHd. För samma period förra året var den siffran 39. Väntetiden kan vara upp till tio månader. Det kan finnas en risk med att behöva vänta länge på en utredning, säger Katarina Haddon på dampföreningen i Nyköping. Dels så har skolan har inga skyldigheter att sätta in resurser förrän barnet fåtten diagnos och många föräldrar tappar gnistan på vägen när de inte blir trodda och inte får rätt hjälp för sina barn.