Fler köper nya bilar och lastbilar

I mars ökade antalet nyregistrerade personbilar med sju och halv procent till drygt 27 000. Försäljningen av miljöbilar minskade, men branschen tror att försäljningen tar fart igen med den nyligen utlovade miljöbilspremien. För tunga lastbilar har nyregistreringarna ökat allra mest med tolv procent.