Upprustningen av Inlandsbanan skjuts på framtiden

Den stora upprustningen av Inlandsbanan mellan Brunflo och Sveg skjuts troligen upp flera år, eftersom Banverket inte har råd att genomföra alla planerade investeringar.

Tanken var att Inlandsbanan skulle byggas om för 229 miljoner kronor för att klara fullastade godståg, ett arbete som skulle påbörjas om tre år. Nu blir det inte av förrän tidigast efter 2016.

Dessutom är det osäkert om det blir något nytt trafikstyrningsystem - samt om Inlandsbanan får en förstärkning på 200 miljoner till drift och underhåll.

De nya förslagen har i dag skickats ut på remiss och de ska lämnas till regeringen den 18 maj.

Banverket vill även skjuta upp satsningen på ett dubbelspår för järnvägen mellan Gävle och Uppsala, som skulle minska risken för tågförseningar.

Förslagen ska nu ut på remiss så att bland annat de berörda kommunerna och länsstyrelsen får säga vad de tycker. Slutgiltigt beslut tas av regeringen i höst.