Nyköpings teaters framtid ses över

Hur ska Nyköpings teater se ut och fungera i framtiden? Det är en fråga som kommunen nu vill att en konsult ska se över.

Den gamla teaterbyggnaden är i stort behov av upprustning och kommunfastigheter arbetar just nu med hur en sådan ska göras.

Från och med första juli tar kommunen över teatern, som fram till dess drivs av Nya Teater Sörmland.

Kommunen vill nu alltså ta in en konsult i teaterfrågor innan man beslutar om vem eller vilka som ska driva teatern vidare. En viktig del i den här frågan är, enligt Gunnar Järleby på kommunen, hur teatern kan bli tillgänglig för fler.

Även teaterparken och verksamheten där ska ses över.