Överskott för doroteanämnd

I Dorotea har Kultur - och utbildningsnämnden använt betydligt mindre pengar än beräknat. Preliminärt rör det sig om 1.5 miljoner kronor i överskott för år 2006.

Det är främst kostnaderna för gymnasieelever som har blivit betydligt lägre än väntat. Där har man sparat en halv miljon kronor. Och politikerna tror att det här beror på att den gymnasieutredning som nu pågår i länet har bromsat den kraftiga kostnadsökningen som man tidigare haft för gymnasieutbildningar.