Så ska tågförseningarna minskas

För att minska tågförseningarna i Storstockholms- och Mälardalsområdet, så har SJ, Banverket och SL, inlett ett unikt samarbete, i avvaktan på att det byggs nya spår.

Växlar och signaler ska justeras och nya mötesspår byggas, säger Carola Alsén, biträdande chef för driftsområde öst på Banverket.

– Vi jobbar i den här planen över tre år och har tittat på vad varje organisation kan göra inom ramen för sitt ansvarsområde för att förbättra punktligheten och trafiken.

Allt fler reser eller transporterar saker med tåg i Mälardalen. Systemet är idag så känsligt att det kan räcka med bara någon minuts försening för att rucka hela kedjan. Banverket tänker öka underhållet och göra en rad investeringar, säger Carola Alsén.

Vi vill titta över ett antal växlar, men framför allt signalsystemet. Sedan kommer SJ och Storstockholms Lokaltrafik att samarbeta mer om trafiken och se över hur man hanterar avgångar. 16.09 till exempel ska vara 16.09. Vi har problem med resenärer som kommer springandes just när tåget ska gå.

Berit Nygren
berit.nygren@sr.se