Dyrast för barnfamiljerna i Luleå

Elkostnadens utveckling i Sveriges residensstäder mellan 1999-2006 har påverkat barnfamiljernas ekonomi negativt. Samtidigt finns det stora regionala skillnader. När det gäller elkostnadens andel i en barnfamiljs ekonomi ökade kostnaderna mest för de barnfamiljer som bor i villa i Luleå. Det visar en ny rapport från Energimarknadsinspektionen.

I rapporten har Energimarknadsinspektionen jämfört utvecklingen av disponibel inkomst för en barnfamilj med utvecklingen av elkostnad för hushåll som tecknar 1-årsavtal. Situationen i 49 kommuner har analyserats. Både elkostnad och disponibel inkomst varierar från kommun till kommun. I rapporten presenteras utvecklingen på samtliga orter.

Tittar man på barnfamiljer i villa med elvärme (20 000 kWh, 20A) i landet residensstäder kan följande konstateras:

Barnfamiljer på Gotland lade förra året störst andel av disponibel inkomst på el, 4,92 procent. I Stockholm lade barnfamiljerna 3,70 procent och i Västerås 3,69 procent av disponibel inkomst på el.

Elkostnadens andel av disponibel inkomst ökade mest för barnfamiljer i Luleå där den steg med 0,79 procentenheter, medan det i Härnösand var en ökning på endast 0,08 procentenheter. För en barnfamilj i Luleå betyder det att ekonomin försvagades med 3 235 kronor.

Elkostnaderna ökade mest i Luleå där de steg med 51 procent mellan 1999 och 2006, uttryckt i 2006 års priser. I Stockholm steg elkostnaderna med 27 procent och i Härnösand med 21 procent, uttryckt i 2006 års priser.

Rapporten visar också att det i många kommuner lönar sig att välja ett annat elhandelsföretag än det lokala. Endast drygt var tionde hushåll som Energimarknadsinspektionen analyserat får lägst elkostnad hos det lokala elhandelsföretaget (anvisningsleverantören).

Ytterligare en slutsats är att ett hushåll i villa med elvärme måste sänka sin elförbrukning med mellan 32 procent för att ha samma elkostnad 2006 som 1999, uttryckt i 2006 års priser.