Fler bostäder byggs på Talludden

Det kan komma att byggas fler bostäder vid Talludden norr om  Visby, trots tidigare motstånd från kyrkan.

Det är ett byggföretag som vill bygga nya bostdäer på ett område  mellan havet och Norra kyrkogården.

Förra gången frågan var aktuell sa kommunen nej efter invändningar från kyrkan.

Men nu har frågan blivit aktuell igen och nu verkar  kommunledningen vara beredd att ge tillstånd till de nya bostäderna.

Det är nu närmast kommunstyrelsen som ska besluta i frågan.