Skolbygge blir mycket dyrare

Ombyggnaden av Brinellgymnasiet i Nässjö riskerar att bli betydligt dyrare än de 85 miljoner kronor som kommunen planerat. De anbud som nu kommit in pekar istället på upp mot 150 miljoner kronor. Kommunledningen har därför slagit till bromsarna och vill sätta gränsen till 100 miljoner och det betyder att en del av om- och tillbyggnaden av Brinellgymnasiet får skjutas på framtiden.