Kritik mot att vägprojekt i länet senareläggs

Flera väg- och järnvägsprojekt kan komma att skjutas på framtiden när Vägverket och Banverket måste omprioritera. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Det var på måndagen som de nya reviderade investeringsplanerna presenterades av Banverket och Vägverket  som måste prioritera hårdare då pengarna inte räcker till för att klara tidigare uppsatta mål.

Vägverket föreslår att flytta fram satsningen på mitträcken och breddning av riksväg 25 mellan Eriksmåla och Boda från 2008 till 2012.

Även E22:an genom Mönsterås kan försenas ytterligare.

Banverket vill skjuta upp upprustningen av sträckan Emmaboda - Karlskrona där det ser ut att bli buss en bra bit framöver för pendlarna som är besvikna idag.

- Just för restiden, det blir väldigt långa dagar, säger Annika Kesselmark som vi träffar på bussen som ska ta henne från Emmaboda till Karlskrona.

Resan med buss tar 50 minuter. Ett snabbtåg skulle ta 20 minuter.

-Jag har precis börjat pendla, så jag skulle jättegärna vilja att det blev tåg, framförallt som det ju finns en bana här, säger Pernilla Lindkvist.

Ann-Marie Fagerström, socialdemokratiskt kommunalråd i Emmaboda säger till P4 Kalmar att hon har hopp om att regeringen ska prioritera annorlunda när det gäller järnvägen där ju tre län och regionförbundet gjort sig beredda att betala ett förskott för att få i gång det hela.
Så sent som i slutet av förra veckan skrev regionförbundets ordförande Leif  Larsson till näringsdepartementet om det och om vikten av att upprustningen finns med i banverkets planering.

Planen innehåller som väntat inga besked om när det kommer kunna gå att öka hastigheten på Tjustbanan. Men den ger negativa signaler. Tidigare fanns pengar avsatta för en del av den, sträckan norr om Åtvidaberg. Nu skjuts den satsningen upp.

Länet påverkas också indirekt av att satsningar på bangårdarna i Alvesta och Linköping skjuts upp.

- Man blir självklart oerhört upprörd när man ser Banverkets och Vägverkets förslag till prioriteringar säger centerpartistika riksdagsledamoten Anders Åkesson.

Förslaget ska nu ut på remiss och Anders Åkesson har inte gett upp hoppet och tror bland annat att Kalmars ökade attraktionskraft genom nya företagssatsningar borde kunna spela in. Och han har en lösning på finansieringen av hur infrastruktursatsningarna ska gå till.

- En idé som jag lanserat är att nu när vi ska sälja en del statliga bolag. Använd de pengarna till att förstärka infrastrukturen. Det skulle räcka en god bit, säger Anders Åkesson.

Pågående järnvägsprojekt som inte berörs av det nya förslaget är t ex sträckan Emmaboda- Kalmar och Nybro bangård.