Degerfors kommun ska utreda elsanerat hus

Intresset för att bli hyresgäst i ett elsanerat flerfamiljshus i Degerfors är mycket stort, och huset skulle i så fall bli det första i landet i sitt slag. Men i Degerfors måste kommunen tänka på saken, det säger socialdemokratiska kommunalrådet Robert Mörk.

Han säger att kommunen ska undersöka om det kommer att leda till ökade kostnader för Degerfors kommun i framtiden,  när de elöverkänsliga i huset blir äldre och behöver äldreomsorg.

Det tilltänkta huset ligger på stationsområdet i Degerfors och har omkring 20 lägenheter. Det är Statens Bostadsomvandling, nära knutet till Bostadsakuten, som försöker finna lämpliga användningsområden för tomma hyresfastigheter, som vill köpa och bygga om huset till boende för elöverkänsliga.

Intresse saknas inte från de elöverkänsliga själva. Redan nu har 150 elöverkänsliga personer från hela Mellansverige anmält sitt intresse för att bo i det planerade huset, enligt Statens Bostadsomvandling AB

Men ett sådant boende kan också krocka med den tekniska utvecklingen, som är nödvändig för orten, menar kommunalrådet Robert Mörk.

Ingenjören Kerstin Risveden har jobbat med projektet och är själv elallergisk. Hon menar att ett bra boende gör att elallergiska människor tillfrisknar och kan leva ett hyfsat normalt liv med arbete. Och när det gäller eventuell utplacering av master, som andra degerforsbor kanske efterfrågar, säger hon att svensk industri skulle kunna ta ett steg framåt och skapa människovänlig teknik och kanske få ett försprång i världen genom detta. Det skulle vara en ren fördel, menar Kerstin Risveden.