Guantánamofångars begäran avvisas av USA:s Högsta domstol

En begäran från fångar på den amerikanska militärbasen Guantánamo Bay om att få sin sak prövad av civila domstolar i USA, avvisas av USA:s Högsta domstol.

Tre domare hade motsatt åsikt, men Högsta domstolen beslöt ändå att inte ta upp frågan huruvida USA:s nya terrorlagar strider mot landets författning.

Förra året drev president George Bush igenom lagarna i kongressen. Enligt lagarna har inte de terrormisstänkta Guantánamofångarna rätt att vända sig till civil domstol i USA.