Svinesundsbron högre än beräknat

Nya Svinesundsbron blir högre än planerat. Det har norska Sjöfartsverket fått igenom. Och då blir det även längre och dyrare, jämfört med det förslag som vann ariktekttävlingen om hur den nya bron ska se ut.
När broplanerna presenterades och det vinnande arkitektförslaget antogs, så var den seglingsfria höjden 50 meter. Men det var inte norska Kystverket nöjt med, man krävde tio meter till. Motiveringen är förstås att Halden är en viktig sjöfartsstad med djupvattenkaj och så vidare. Ett par tunga industrier i Halden är förstås en bakgrund -Saugbrugs och kabelfabriken Alcatel. Så efter detta blev det ett schackrande om höjden och det senaste är att Kystverket har accepterat kompromissen med 55 meter. Det här kan låta som petitesser, men det får följder för hela brobygget. Bron blir inte bara högre utan också längre och påfarterna blir annorlunda. Men merkostnaden ska inte bli särskilt stor, anser Per Erik Winberg, vägverkets projektchef för E 6.