Vindelns kommun bryter lagen

Kommunstyrelsen i Vindeln beslutade igår att påbörja bygget av ett provisoriskt äldreboende. Behovet finns, men beslutet bryter mot kommunallagen.
Kommunstyrelsen i Vindeln beslutade igår att man ska börja bygga ett nytt äldreboende, trots att fullmäktige ännu inte beslutat om pengar till bygget. Att kommunstyrelsen gör så här är mot kommunallagen, och kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Ewa-May Karlsson har meddelat kommunrevisorerna att hon begår tjänstefel. Men Karlsson menar att man inte kan vänta på nästa fullmäktigesammanträde i mitten av september. Det äldreboende som finns är i så dåligt skick och personealen så pressad att msn måste börja bygga nytt så snart som möjligt.