Peabs vinst stiger

Bygg- och anläggningsföretaget Peab i Förslöv redovisar en vinst efter finansnetto på 175 miljoner kronor för första halvåret i år.
Motsvarande period i fjor uppgick vinsten till 39 miljoner. Omsättningen ökade samtidigt med 28 procent. Peab väntar sig ett väsentligt bättre resultat för helåret 2001 än under föregående år.