Grafikervarsel på NST

Femton grafiker på Nordvästra Skånes Tidningar i Ängelholm varslas snart om uppsägning.
I slutet av september flyttas tryckningen av NST till Helsingborg eftersom tidningen slagits samman med Helsingborgs Dagblad. - Trots ihärdiga försök har vi inte lyckats få några kunder som är intresserade av att använda sig av tryckeriet i Ängelholm, säger Max Sommelius, vd på Helsingborgs Dagblads Tidningsservice. Men han hoppas att de varslade inom något år ska kunna erbjudas nya anställningar i Helsingborg. Varslen läggs troligen i nästa vecka.