Regeringen uppmanas spara

Regeringen måste spara 10 miljarder för att budgeten ska gå ihop. Det beskedet ger Konjunkturinstitutet i sin konjunkturrapport som presenterades på onsdagen.
Statliga Konjunkturinstitutet, KI, reviderar samtidigt ner sin prognos för ekonomiska tillväxten i Sverige i år till 1,6 procent. Nästa år väntas tillväxten bli 2,7 procent. KI räknar också med att riksbanken sänker sin viktigaste ränta, reporäntan, med en halv procentenhet till 3,75 procent före årsskiftet. Reporäntan påverkar bolånen.