Miljöpartiet vill ha teaterstöd

Miljöpartiet kräver ett ökat stöd till länsteatern på Gotland i samband budgetförhandlingarna med regeringen.
-Genom sin uppsökande verksamhet har länsteatern blivit hela öns angelägenhet och det är därför extra viktigt att teatern får möjlighet att utvecklas, säger milöpartiets ledamot av kulturutskottet Ewa Larsson.