LRF i länet satsar på turism

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, tänker nu satsa på att få landsbygdsturismen att blomstra i länet. Anledningen är att det finns ett enormt intresse bland lantbrukarna att satsa på turism.
Tanken är att fånga upp och skapa nätverk av personer i länet som är intresserade av att erbjuda till exempel boende på lantgård, fiske eller hästskötsel till intresserade turister. Nu söker LRF pengar från bland annat landstinget och länsstyrelsen och om allt går i lås ska det här kunna sättas igång under nästa vår. - Idag är många på landsbygden ute efter att hitta nya inkomstkällor för att få fler ben att stå på och turismen är just en sådan, säger Annett Kjellberg, projektledare på LRF i Jönköping till nyheterna.