Brister i Sméhallen

Ishallen Sméhallen i Eskilstuna måste förbättra kontrollen av sina utsläpp av kväveoxid och kolmonoxid från ismaskinerna
Det kräver arbetsmiljöinspektionen. Sméhallen använder förbränningsdrivna ismaskiner, vilket ger utsläpp som kan vara farliga att andas in. Enligt arbetsmiljöinspektionen saknar ishallen larm som varnar när kolmonoxidhalterna är för höga och larmet för kväveoxid är inte tillräckligt. Dessutom utnyttjas inte hallens ventilationssystem maximalt. Sméhallen har tid till den första oktober att göra något åt bristerna.