Entrepenad i äldrevård utreds

Frågan om äldre och handikappomsorg i Eskilstuna ska läggas ut på entrepenad eller inte ska utredas mer. Det har vuxennämnden beslutat.
Tjänstemännen föreslog att kommunen skulle prova att lägga ut viss äldre- och handikappomsorg på entrepenad. Men nämnden anser att frågan behöver utredas vidare. Diskussionerna gäller inte ren privatisering, utan alternativa driftsformer som till exempel kooperativ, enligt Charlotte Berglund, vice ordförande i nämnden (v).