Stora brister vid larmövning

Det går för långsamt för ett katastroflarm att ta sig fram genom sjukvården i Sörmland.
Det är resultatet efter en larmövning där samtliga sjukhus i länet deltog. Torbjörn Olsson är säkerhets- och beredskaps chef på landstinget och han är kritisk till hur larmkedjan gick på sjukhusen under övningen: - På sjukhusen finns en form av ledningsfunktion som ska träda i kraft när en stor olycka sker, men den ledningsfunktionen var inte tillräckligt alert. Larmövningen drogs igång av det regionala räddningsrådet i länet igång för att se hur larmkedjan i Sörmland fungerar vid en stor olycka. Man simulerade att en flygplansolycka hade inträffat vid skafsta flygplats utanför Nyköping och att runt 80 personer var skadade och 50 stycken chockade. I kedjan ingick bland annat polis räddningstjänst och länets sjukhus. Inom sjukhusen gick larmkedjan trögast vilket i praktiken betyder att det tog för lång tid för information kring var lediga sjukhusplatser finns och hur snabbt ett räddningsteam skulle kunna vara på plats. För en svårt skadad patient kan det betyda att man får vård för sent. Personalen klarade situationen bra enligt Torbjörn Olsson, bristerna fanns i sjukhusens ledningsgrupper, där smaordningen kom igång för sent. Nu börjar jobbet med att komma till rätta med bristerna i övningen enligt Torbjörn Olsson: - Sjukvården tar till sig kritiken och försöker rätta till rutinerna och utbildar sig mer där det behövs.