Sjukhus får mer pengar

Sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm får nu ett tillskott på 75 miljoner kronor.
Det beslöt styrelsen för Region Skåne i dag. Det bolagiserade sjukhuset i Helsingborg har förbrukat sitt eget kapital och kommer att gå med 27 miljoner i förlust i år, enligt prognoserna. Men vd Stefan Sallerfors är inte orolig. Han jämför med de övriga sjukhusen i Skåne, som också har ekonomiska bekymmer. - Vi har ett minus, men det är det lägsta i Skåne i förhållande till den verksamhet vi bedriver, säger han. Han påminner om att exempelvis sjukhusen i Kristianstad och Lund i juni fick mer än 100 miljoner kronor var för att täcka sina budgetunderskott. Enligt regionstyrelsebeslutet i dag får sjukhuset i Helsingborg får 45 miljoner och sjukhuset i Ängelholm 30 miljoner kronor. Regionstyrelsen kallar pengarna en kösatsning. Man ska utnyttja ledig kapacitet vid de båda sjukhusbolagen för att korta vårdköerna i Skåne.