Votering om hamnvindkraft

Tekniska nämnden beslutade efter omröstning att fortsätta utredningen om vindkraftverk i Visby hamn. Förutsättningen är att det inte rör sig om ett konventionellt vindkraftverk och att det får inte störa hamnverksamheten.
Moderate ordföranden Ove Nyman ville avslå förslaget direkt eftersom han anser att det redan finns för mycket annan verksamhet i hamnen och att vindkraftverk inte är en kommunal angelägenhet som hör ihop med hamnen. Han förlorade dock omröstningen med 5-6 och tekniska nämnden vill alltså fortsätta utredningen.