Etnisk mångfald i Nässjö

Av 2000 kommunalanställda i Nässjö har bara 50 invandrarbakgrund. Men nu ska den etniska mångfalden förbättras genom en ny handlingsplan som ska upp för beslut i kommunstyrelsen i kväll.
Det är ett allvarligt problem som man måste åtgärda menar kommunens personalchef, Nils Carlsson. Han tror att det är traditioner och fördomar som gör att människor med invandrarbakgrund så sällan anställs. Den nya handlingsplanen innehåller utbildning för kommunala chefer till exempel.