Samma försäkringsvillkor

För personer som drabbats av översvämmningskador under de senaste dagarna i Västernorrland så gäller samma försäkringsvilkor som förra året.
Eventuella klimatförändringar och tidigare översvämmningar har ännu inte orsakat några höjda priser på försäkringspremierna. Det säger representanter från Länsförsäkringar och Folksam. Tommy Erlandsson är skadechef på Länsförsäkringar i Sundsvall och enligt honom följer försäkringsbolaget ändå forskarnas resultat vad gäller klimatförändringar med stort intresse.