Team för vård i livets slut

Ett nytt vårdteam på Gotland skulle förbättra vården för dem som vill vara hemma i livets slutskede.
Det handlar bland annat om smärtlindring, men också lika mycket om den psykiska hälsan och både patienter och anhöriga ska tas om hand och stöttas. Vårdteamet skulle bestå av 2 sjuksköterskor, en läkare och en kurator och vårdpolitikerna kommer nu att ta ställning till förslaget som innebär en viss kostnadsökning