Stora skillnader i pris på fordonsgas

Det är dyrare att tanka med fordonsgas i Stockholm än vad det är på till exempel Västkusten. Organisationen Gröna Bilister menar att priserna måste jämnas ut, så att det också i Stockholm märks i plånboken att man har köpt en miljövänlig bil.

– Vi tittar faktiskt i plånboken när vi handlar saker, inklusive bränslen. Och det hjälper miljön att det är lite billigare att tanka förnyelsebart, och så ska det vara, säger Jakob Lagerkrantz, ordförande för miljöorganisationen Gröna Bilister.

Den som vill köpa en bil som går att köra med fordonsgas kan få utnyttja den miljöbilspremie som regeringen vill införa. Och allt fler bilar som kan köras med fordonsgas säljs idag. Enligt siffror från branschorganisationen Svenska Gasföreningen finns det idag drygt 10 000 sådana bilar i Sverige, och försäljningen ökar.

Men det är skillnad på hur mycket det kostar att tanka med fordonsgas.

Stockholm betydligt dyrare än övriga landet
I Stockholm kostar det cirka två kronor mer per liter än vad det gör i övriga landet. Och det beror på att stadens VA-bolag, Stockholm Vatten, som producerar gasen inte själv distribuerar eller säljer den vidare till konsumenterna.

Och så kommer det att förbli, säger Marta Tendaj på Stockholm Vatten.

– Vi jobbar med vatten och avlopp och det är vår verksamhet. I verksamheten ingår inte gashantering eller gasomhändertagande. Det är det vi är satta till att göra, och det gör vi.

Kan det bli någon ändring på det här?

– Inte just nu. Om staden skulle fatta andra beslut, som jag inte känner till i så fall, säger Marta Tendaj på Stockholm Vatten.

”Situationen kommer att ändras”
I Stockholm levereras den producerade biogasen till AGA, som sedan kör ut den till bensinbolagen, som sen i sin tur sätter sitt pris på den.

Men i Göteborg och Linköping till exempel har gasföretagen egna transportmöjligheter, och säljer också fordonsgasen på egna tankställen, vilket gör att priset kan hållas nere.

Anders Mathiasson på Svenska Gasföreningen är det problematiskt att det är prisskillnader, men han säger att den situationen kommer att förändras.

– Ganska snart när den här produkten ökar i volym, så kommer man att få en konkurrens även på respektive ort, där olika gasaktörer också konkurrerar mot varandra, inte bara mot bensin och diesel. Då kommer man ju att få en mer enhetlig prisbild med automatik.

När kan det bli så?

– Vi får nog räkna med ett antal år innan vi har en hyfsat gemensam bild över hela landet, säger Anders Mathiasson, vd för branschorganisationen Svenska Gasföreningen.

Andrea Valderrama
andrea.valderrama@sr.se