Nordvikselever avstängda

Sex elever på Nordviksskolan i Kramfors kommun riskerar avstängning. Inte från undervisningen men från rätten att bo på skolområdet där eleverna bor i internatboende. Orsaken till avstängniongen är en fest med alkohol , vilket är förbjudet enligt Nordviksskolans regler. Två av eleverna har valt att helt avbryta utbildningen.