Högskolan gör nya försök

Nu ska Mälardalens högskola på nytt försöka få rätt att examinera civilingenjörer på egen hand.
I början av oktober kommer en delegation från högskoleverket som ska göra en granskning, uppger VLTs nätupplaga, Västmanlands Läns Tidning. Förra gången högskolan sökte examinationsrätten föll man på bristande lärarkompetens inom elektronik och brister i planeringen av undervisningen.