Trögt minska deltidsarbetslöshet

Arbetet med att minska deltidsarbetslösheten i Sörmland går trögt.
På tre år har andelen deltidsarbetslösa i länet minskat med 18 procent, enligt statistik från Länsarbetsnämnden. Vårdkommissionen hade som mål att deltidsarbetslsheten skulle vara halverad redan förra året. Värst är det inom vård och omsorg.