Bidrag till Botan kan dras in

Kommunens tekniska nämnd står fast vid planerna på att spara pengar genom att inte längre betala för skötseln av DBW:s Botaniska trädgård i Visby.
Tekniska nämnden har beslutat att ta upp en diskussion med Sällskapet DBW om hur engagemanget ska avvecklas. Skötseln av botaniska trädgården kostar omkring en miljon och kommunens indragna bidrag blir ett hårt slag för Sällskapet DBW som kan komma att dra in på andra bidrag.