DO-anmälan från Livetsord-familj

Göteborgsstadstelen Bergjön har anmälts till diskrimineringsombudsmannen av en familj i Ljungskile. Anledningen är att familjen på grund av sin religon, inte godkänts för att bli familjehem till fyra barn eller ungdomar från Bergsjön. Några dagar innan kontrakt skulle skrivas meddelades det att Bergsjön inte var intresserad av Ljungskilefamiljens hem längre. Enligt lagen ska barn och ungdomar få vård, omsorg och trygghet i ett familjehem. Det kan inte garanteras från en familj som är medlem i Livets ord och som enligt stadsdelsnämnden i Bergsjön inte tagit avstånd från barnaga.