Ölandsfisk har ny ägare

Ölandsfisk i Kårehamn har fått nya ägare. Huvudägare blir Borgholmsföretaget Borgens Konserver AB som köper Ölandsfisk tillsammans med Torsåsens Fågelproukter.
Det var den 11 juli som Ölandsfisk, som bland annat satsade hårt på färdiga fiskrätter, själva begärde sig i konkurs, fiskförädlingsfabriken hade inte riktigt gått som väntat. Vid konkursen hade man 17 miljoner kronor i skulder. När anbudstiden gick ut för en och en halv vecka sedan, fanns fyra anbud, Borgens anbud var klart högst å innefattade alla delar av Ölandsfisk något som styrelsen sa ja till. Före konkursen hade Ölandsfisk 11 anställda, nu kommer man att återanställa tre eller fyra personer förutom P-O Wall som till en början blir chef.