Norrlandssjukdomar debatteras

I dag inleds en stor norrländsk forskningskongress i Östersund.
Bland annat ska specifikt norrländska sjukdomar diskuteras. Landstingsanställda från de fyra norrlandslänen kommer att delta i och lyssna till 140 presentationer under två dagar. Även Mitthögskolan och Kommunförbundet är engagerade i kongressen om hälsa, sjukvård och andra sociala frågor i norrlandslänen.