FN kritiserar Australien

FNs kommissarie för de mänskliga rättigheterna Mary Robinson uppmanade på torsdagen Australien att låta det norska fartyget Tampa med 438 flyktingar ombord gå in i australisk hamn.
Robinson säger att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna innebär att flyktingarna har rätt att gå iland i närmaste hamn. Tampa ligger sedan igår utanför den australiska Julön men Australiens regering har vägrat fartyget att gå in i hamn och har i stället gett order om att det ska gå ut på internationellt vatten igen.