Inga biverkningar av vaccin

Spädbarn som vaccineras mot de vanligaste barnsjukdomarna som mässling, påssjuka och röda hund kan få kortvariga feberkramper men vaccinationen ger inga allvarliga biverkningar.
Det slås fast i en ny stor studie av mer än 600.000 barn i USA. Undersökningen presenterades på torsdagen i medicintidskriften The New England Journal of Medicine. Forskarna har följt barnen från vaccinationen tills de har fyllt sex år. Undersökningen slår fast att farhågor om att vaccinationerna kan orsaka autism eller utvecklingsproblem är ogrundade. Laborator Patrick Olin vid Smittskyddsinstitutet säger till Ekot att resultaten visar att det svenska vaccinationsprogrammet är säkert.