Katrineholm vill upplåta mark

Centerpartiet i Katrineholm vill att kommunens tomtägare uppmuntras att upplåta mark i sjönära lägen till ny villabebyggelse.
Detta för att i ett försök att vända den negativa befolkningsutvecklingen och konkurrens med andra kommuner. Tidigare har det ju visat sig att många markägare i Flens kommun varit villiga att sälja mark. Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och ger fastighetskontoret uppdraget.