Tunnelåtal läggs ner

Det blir inget åtal mot tre anställda vid Banverket i samband med det stoppade tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö har beslutat att inte fullfölja sin talan om brott mot vattenlagen mot förre tillförordnade generaldirektören Nils-Erik Bergström, förre regionchefen Hans Ottenfalk och förre projektchefen Jan Andersson. De tre hade åtalats för att ha dränerat åsen på för stora mängder grundvatten. Rättegången skulle ha inletts i den 11 september. Men åklagaren anser att rättsläget är så oklart att det inte går att förutse en fällande dom.