Vild camping i Lickershamn

Vild camping har blivit ett stort problem i Lickershamn. Det tycker i alla fall ägarna till Lickershamns semesterby och camping, som därför vill ha ett campingförbud längs med stranden - 400 meter söder och 400 meter norr om semesterbyn.
Enligt Per Nilsson vid Semesterbyn är nedskräpningen stor, marken blir nerkörd, ved tas från intilliggande träd och egna grillplatser tillverkas. Dessutom använder sig camparna av serviceanläggningen utan att betala. Lickershamns semesterby befarar att situationen kommer att förvärras, eftersom campingturismen förväntas öka.