Betyg till Roma-teater

''Det är helt klart att teaterarrangemanget är ett intrång i klosterruinen - men det är positivt att så många människor får sköna konstnärliga upplevelser i Roma klosterruin. Det skriver Roma kyrkoråd i ett yttrande över sommarens teateruppsättning, Kung Lear. Kyrkorådet konstaterar vidare att årets scenarrangemang varit återhållsamt och ett gott försök att anpassa sig till ruinen har gjorts.Området har dessutom varit föredömligt klippt och vårdat. Kyrkorådet tycker dock att de ''Bajamajor'' som satts upp stör miljön och att ruinen nu behöver städas från lösa nerfallna stenar.