Tunnelåtal läggs ner

Överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö beslutade i dag att lägga ner åtalet mot tre anställda vid Banverket.

De hade åtalats för att vid tågtunnelbygget genom Hallandåsen ha dränerat åsen på för stora mängder vatten. De tre är förre tillförordnade generaldirektören Nils-Erik Bergström, förre regionchefen Hans Ottenfalk och förre projektchefen Jan Andersson. Rättegången mot dem skulle ha inletts i Ängelholms tingsrätt om två veckor. Alhem finner nu rättsläget så oklart att det inte går att förutse en fällande dom. Därför väljer han att lägga ned åtalet och återkalla sitt krav på att Banverket ska bötfällas. Två av Alhems sakkunniga har helt olika åsikter om åtalet. Den ene anser att grundvattendränaget är straffbart. Den andre hävdar att vattenbortledningen inte är ett anmälningspliktigt företag. Därför behövs det inget tillstånd för att sänka grundvattennivån i åsen. Alltså kan inget brott ha begåtts.